Пријавување за обуки

Пријавување на обуки

Проверка на единственост на корисничко име (Треба да биде од 4 до 20 само ЛАТИНИЧНИ БУКВИ и броеви, без празно место или други знаци)

Име *

Презиме *

Датум на раѓање

Место на раѓање

Корисничко име (од 4 до 20 само ЛАТИНИЧНИ БУКВИ и броеви, без празно место или други знаци)

e-mail *

Адреса *

Број *

Телефон: (само бројки без празно место) *

Мобилен тел: (само бројки без празно место) *

Години на работно искуство во јавни набавки *


Се согласувам со правилата за следење на обуката и испитот

Еднодневните термини се однесуваат на лицата кои веќе се стекнале со потврда за положен испит по јавни набавки, петдневните на лицата од договорните органи кои се немаат стекнато со потврда за положен испит по јавни набавки, а дводневните термини се за обуките од модулот за економски оператори. Дoколку нема отворено термин за кој сакате да се пријавите, Ве молиме да не контактирате на OBUKI@BJN.GOV.MK


Слободни термини за обука *

Тип на орган *

Договорен орган

Економски оператор

CAPTCHA