План за едукација

  • Обука-ДО
  • Обука-Едукација ДО и ЕО
  • ЕО-дводневна обука
  • Испит-ДО
  • Поправен испит-ДО
  • Испит-Едукација ДО и ЕО
  • Поправен-Едукација ДО и ЕО

Бирото за јавни набавки согласно со Програмата за едукација спроведува три видови на обуки, и тоа: