Новости

27.10.2014

Нови модели на тендерски документации

Почитувани,Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки изготви нови Модели на тендерски документации...

Види повеќе
27.10.2014

Прирачник за јавни набавки

Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки изготви нов Прирачник за јавни набавки...

Види повеќе
26.10.2014

Известување

Адвoкатската комора на Република Македонија се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на постапките за доделување на договор за адвокатски услуги...

Види повеќе
02.10.2014

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на 15 и 16 окотмври ќе се одржи обука за јавни набавки – Модул за економски оператори...

Види повеќе
30.09.2014

Известување

Бирото за јавни набавки е сместено во новите простории на Министерството за финансии, Палата „23 октомври“ на улица Луј Пастер бб, Скопје...

Види повеќе
24.09.2014

Известување

Почитувани корисници, Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки следниве неколку дена ќе се сели во новите простории во зградата на Министерството за финансии...

Види повеќе
11.09.2014

Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Почитувани, Бирото за јавни набавки изготви Пречистен текст на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
01.09.2014

Мобилна апликација и нов дизајн на Eлектронскиот систем за јавни набавки

Бирото за jавни набавки ги известува корисниците на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) и пошироката јавност за новиот дизајн...

Види повеќе
01.09.2014

Измени и Дополнувања на Законот за Јавните Набавки

Ве известуваме дека на 01.09.2014 година, Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
01.07.2014

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на волонтери

Со цел приближување на работата на државната администрација кон граѓаните на Република Македонија...

Види повеќе