Новости

20.11.2015

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
20.11.2015

Објавен Правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации

Советот за јавни набавки Ве известува дека во согласност со член 14 став (36) од Законот за јавните набавки...

Види повеќе
04.11.2015

Ден на отворени врати - ноември 2015 година

Ве известуваме дека во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“...

Види повеќе
19.05.2015

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Види повеќе

18.03.2015

Известување во однос на постапките за поштенски услуги

Агенцијата за пошти се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на постапките за доделување на договор за поштенски услуги...

Види повеќе
15.03.2015

Измена на моделите на договори

Нови модели на договори..

Види повеќе
03.03.2015

Спроведени обуките за Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки

Презентација ДКЖЈН...

Види повеќе
03.03.2015

Одржана обука по јавни набавки по барање на Државен завод за ревизија

Бирото за јавни набавки во периодот од 24-26 февруари 2015 година на барање на Државниот завод за ревизија...

Види повеќе
03.03.2015

Објавен Пречистениот текст на Законот за јавните набавки

Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Види повеќе