Новости

17.11.2017

Измени на Законот за јавните набавки

Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за јавните набавки

Види повеќе
28.09.2017

Објавен е годишниот извештај на Бирото за 2016 година

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2016 година.

Види повеќе
21.07.2017

Објавен шестмесечниот извештај за едукација за јавните набавки за 2017 година

Извештајот се состои од информации поврзани со реализираните обуки во конкретниот период, бројот на учесници, одржани испити...

Види повеќе
20.07.2017

Известување од Државниот архив на РМ

Државниот архив на Република Македонија достави известување до Бирото за јавни набавки со кое треба да се запознаат договорните органи со одредени согледувања на Архивот кои се однесуваат на постапките за доделување договори...

Види повеќе
03.07.2017

Активности за пристапување на РМ кон Спогодбата за јавни набавки на Светската трговска организација

Со пристапување кон Светската трговска организација, Република Македонија презеде обврска да отпочне преговори за пристапување кон Спогодбата за јавни набавки (Government Procurement Agreement - GPA), која претставува плурилатерална спогодба во рамки на системот на СТО.

Види повеќе
03.07.2017

Нови брошури за планирање на набавките, постапка со барање за прибирање на понуди и постапка за преговарање

Бирото за јавни набавки изготви три нови брошури.

Види повеќе
25.05.2017

Конечен извештај на извршена ревизија на успешност

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема "Ефикасност на политиките и инструментите во системот на јавни набавки...

Види повеќе
15.05.2017

Анализа на системот на јавните набавки

Објавена е детална анализа на системот на јавните набавки изработена од страна на СИГМА и Бирото за јавни набавки во 2016 година...

Види повеќе
31.03.2017

Продолжување на рокот за изразување на интерес за локален и меѓународен консултант

Се продолжува рокот за изразување интерес за локален консултант...

Види повеќе
22.03.2017

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Бирото изготви нова Брошура за тендерска документација...

Види повеќе