Новости

30.05.2018

Работно време на корисничка поддршка

Бирото за јавни набавки ве известува дека Центарот за корисничка поддршка почнувајќи од 4 јуни 2018 година, ќе ви биде достапен секој работен ден во следниве термини: 10 до 11 и од 13 до 15 часот.

Види повеќе
04.05.2018

Втор Нацрт Закон за јавните набавки

Во прилог може да го видите вториот нацрт текст на новиот Закон за јавните набавки.Вашите коментари и предлози за подобрување на текстот може да го доставите до 18 мај 2018 година.

Види повеќе
06.02.2018

Нацрт Закон за јавните набавки

Во прилог може да го видите првиот нацрт текст на новиот Закон за јавните набавки. Нацрт законот ќе биде отворен за консултации до крајот на февруари.

Види повеќе
01.02.2018

Објавен Годишниот извештај за едукација за 2017 година

Изготвен е Годишниот извештај за реализација на планот за едукација за 2017 година

Види повеќе
15.01.2018

Продолжување на рокот за изразување интерес за меѓународен консултант

Рокот за изразување интерес за меѓународен консултант се продолжува до 29 Јануари 2018 година до 12 часот по локално време.

Види повеќе
03.01.2018

Годишен план за едукација за 2018 година

Изготвен е Годишниот план за едукација за 2018 година. Термините за обуките се обавени во табелата во продолжение...

Види повеќе
18.12.2017

Покана за изразување интерс за меѓународен консултант

БЈН спроведува постапка за набавка на консултантски услуги за изработка на Стратегија и препораки за имплементација на е-Пазар и е-Каталози

Види повеќе
13.12.2017

Известување од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на РМ

Комората на ТП и ТД за геодетски работи на РМ се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на...

Види повеќе
04.12.2017

Објава на склучените договори за јавните набавки на ЕСЈН

Со цел подигање на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на ЕСЈН е воведена можност за објава на доделените договори за јавни набавки

Види повеќе
04.12.2017

Објавена работна верзија на ЗЈН

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки, изготви пречистен текст на законот.

Види повеќе