Годишен план

Почитувани,

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2017 година:

Со почит,

Биро за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Бирото за јавни набавки

Измена и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2017 година на Бирото за јавни набавки