Контакт

Министерство за финансии

Биро за јавни набавки

Палата „23 Октомври“

ул. Даме Груев бр.12 2-кат

1000 Скопје, Република Македонија

Тел: +389 2 3255 689

Центар за корисничка поддршка

За прашања поврзани со законската регулатива од Законот за јавните набавки можете да контактирате со Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи, на

тел.: 02 3 255 711,

секој работен ден од 13:30 до 15:30 часот.

За прашања поврзани со Електронскиот систем за јавни набавки и електронски аукции можете да контактирате со Секторот за следење на системот за јавни набавки и управување со ЕСЈН, на тел: 02 3 255 710, секој работен ден од 13:30 до 15:30 часот.

За прашања поврзани со обуките за јавни набавки можете да контактирате со Одделението за обуки на тел: 02 3 255 709 и 02 3 255 700, секој работен ден од 13:30 до 15:30 часот.

Прашање можете да поставите користејќи ја следнава контакт форма

На прашањето од контакт формата, ќе ви биде одговорено во најкраток можен рок, при што ве молиме за трпение, поради големиот број на прашања кои секојдневно пристигнуваат на обработка, а истите се обработуваат по редоследот на пристигнување. Ве молиме на оваа форма да ги поставувате прашањата кои се однесуваат на легислативата за јавни набавки. Доколку имате прашање/проблем поврзани со ЕСЈН, поставете ги на следниов линк – ТУКА. Ве молиме пред да го поставите Вашето прашање, да проверите дали истото е одговорено во Најчесто поставувани прашања

НАПОМЕНА: Ве молиме доколку е можно, Вашето прашање да биде напишано на кирилица

Пополнете ги полињата и пратете го прашањето.

*Задолжителни полиња