Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.78/2015.
Овој закон влегува во сила на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Македонија“. Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви работна верзија на пречистениот текст на законот и истата ќе ја објави на својата веб страна.

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Со почит,
Биро за јавни набавки