Стратешки документи

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Почитувани,

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2016 година:

Со почит,

Биро за јавни набавки
Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Стратешки приоритети на БЈН за развој на системот на јавните набавки 2014-2018 година

преземи

Стратегија на Бирото за јавни набавки за развој на системот на јавните набавки 2010-2012 година

преземи