Law on Public Procurement

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – јули 2016

 

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

 

(Македонски) Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – ноември 2015

 

(Македонски) Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

 

(Македонски) Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.78/2015.
Овој закон влегува во сила на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Македонија“. Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви работна верзија на пречистениот текст на законот и истата ќе ја објави на својата веб страна.

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Со почит,
Биро за јавни набавки

(Македонски) Објавен Пречистениот текст на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2015 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за јавните набавки. Истиот е објавен во Службен весник на Република Македонија број 27 на 23.02.2015 година.

(Македонски) Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Sorry, this entry is only available in Македонски.

(Македонски) Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 180/14

 

(Македонски) Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Sorry, this entry is only available in Македонски.

(Македонски) Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 130/14

Sorry, this entry is only available in Македонски.