• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Со цел успешна реализација на законската обврска за задолжителни електронски јавни набавки 30%/50%/100% (2016-2018 год.) и поефикасно спроведување на е-Набавките, Бирото за јавни набавки продолжува со понатамошно унапредување на Електронскиот систем за јавни набавки, а со тоа придонесува до зголемување на ефективноста на севкупниот систем на јавни набавки во Република Македонија. Поради тоа, Бирото изготви [...]

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Почитувани, Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2016 година: Со почит, Биро за јавни набавки Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Совет за јавни набавки

Почитувани, Ве известуваме дека почнувајќи од 01.01.2016 година, согласно Законот за јавни набавки, Службен весник на Република Македонија бр.192/15, Глава II-а, Советот за јавни набавки е државен орган кој е самостоен во своето работење и има својство на правно лице. Советот за јавни набавки останува во постоечките простории и ги задржува истите контакти: Ул. Даме [...]

Препорака до договорни органи

Почитувани, Бирото за јавни набавки, во рамки на активностите предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година,  а по одржувањето на заеднички работен состанок со поголеми договорни органи, Центарот за граѓански  комуникации, претставници од Работната група за спроведување на Акцискиот план за транспарентност на договорните органи во однос на спроведувањето на постапките за [...]

Сите новости ....