• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕСЈН НА НОВА “CLOUD” ИНФРАСТРУКТУРА

Со цел добивање на постабилна апликација, олеснет пристап и зголемен интегритет на податоците и постапките што се водат на ЕСЈН, Бирото за јавни набавки, во соработка со Македонски Телеком имплементираше IAAS услуга за хостирање на информациски систем на виртуелна средина и воведе целосно „cloud” решение за ЕСЈН. По успешно спроведената постапка за јавна набавка и [...]

ОБЈАВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА БИРОТО ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2015 година. Извештајот содржи бројни податоци и информации за состојбата на системот на јавните набавки во Република Македонија во 2015 година. Извештајот можете да го превземете на следниот линк: тука

СЕ ПОЕДНОСТАВУВА И ПОЕВТИНУВА УЧЕСТВОТО НА КОМПАНИИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Бирото за јавни набавки и Централниот регистар на Република Македонија денес овозможија нова услуга преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), која на компаниите ќе им заштеди време и средства. Проектот „Тендерско досие”, кој двете институции го реализираа во изминатиот период и е дел од програмата на Владата на Република Македонија 2014-2018 година, им овозможува [...]

Изработени нов Прирачник за јавни набавки и Брошури за договорни органи

Почитувани, Бирото за јавни набавки изработи нов Прирачник за јавни набавки во кој се содржани и последните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки. Истовремено, со цел да се олесни работата на договорните органи, Бирото изработи повеќе брошури со кои се уредуваат посебни фази од спроведувањето на постапките за доделување на договори за јавни [...]

Сите новости ....