• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Почитувани, Бирото за јавни набавки изготви Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија, во кои се вклучени и последните измени на законот, објавени во Службен весник на Република Mакедонија бр.130/2014. Истиот можете да го пронајдете во делот Прописи – Закон за јавни набавки или на следниот линк Закон за Јавни Набавки – [...]