• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Нови модели на тендерски документации

Почитувани,Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки изготви нови Модели на тендерски документации, во кои се ставени и последните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.130/14). Моделите на тендерски документации можете да го најдете на следниот линк тука … Со почит, Биро за јавни набавки