• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Продолжување на рокот за изразување на интерес за локален и меѓународен консултант

Ве известуваме дека се продолжува рокот за изразување интерес за локален консултант до 5 Април до 12 часот по локално време. Рокот за изразување интерес за меѓународен консултант се продолжува до 10 Април до 12 часот по локално време.

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Почитувани посетители, Бирото изготви нова Брошура за тендерска документација, критериуми за утврдување на способност, посебни начини за доделување на договори. Истата можете да ја преземете тука.

Покана за изразување интерес за меѓународен консултант

Бирото за јавни набавки имплементира Грант од Светска банка за подобрување на Електронскиот систем за јавни набавки. За таа цел, БЈН спроведува постапка за набавка на консултантски услуги од меѓународен индивидуален консултант согласно со правилата за набавки на Светска банка. Поканата за изразување интерес и проектната задача можете да ја добиете со кликнување на линковите [...]

Покана за изразување интерес за локален консултант

Бирото за јавни набавки имплементира Грант од Светска банка за подобрување на Електронскиот систем за јавни набавки. За таа цел, БЈН спроведува постапка за набавка на консултантски услуги од локален индивидуален консултант согласно со правилата за набавки на Светска банка. Поканата за изразување интерес и проектната задача можете да ја добиете со кликнување на линковите [...]

Сите новости ....