• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА СТРУЧНИ ЛИЦА

Врз основа на член 14 став (29) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), Советот за јавни набавки објавува Ј А В Е Н П О В И К за избор на стручни лица 1. Советот врши запишување на стручни лица [...]