• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Препорака за договорните органи кај набавката на авио-билети

Почитувани, Бирото за јавни набавки, поаѓајќи од своите законски надлежности од членот 14 став 1 алинеја 2 од ЗЈН, констатираше дека во примената на законот зачестено се јавуваат предизвици при набавката на авио-билети и други набавки каде се јавува 0,01 денар како дел од цената што е предмет на аукција. Во координација со Државната комисија [...]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Почитувани, Со изменување и дополнување на член 62 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“, бр.30/2016), се задолжуваат основните училишта во договор со родителите, а согласно Законот за јавни набавки, да организираат најмалку еден оброк во текот на престојот на учениците во училиште. Со цел да ја олесни примената на [...]

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕСЈН НА НОВА “CLOUD” ИНФРАСТРУКТУРА

Со цел добивање на постабилна апликација, олеснет пристап и зголемен интегритет на податоците и постапките што се водат на ЕСЈН, Бирото за јавни набавки, во соработка со Македонски Телеком имплементираше IAAS услуга за хостирање на информациски систем на виртуелна средина и воведе целосно „cloud” решение за ЕСЈН. По успешно спроведената постапка за јавна набавка и [...]

ОБЈАВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА БИРОТО ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2015 година. Извештајот содржи бројни податоци и информации за состојбата на системот на јавните набавки во Република Македонија во 2015 година. Извештајот можете да го превземете на следниот линк: тука

Сите новости ....